THE BEST SIDE OF ประกันสุขภาพ

The best Side of ประกันสุขภาพ

The best Side of ประกันสุขภาพ

Blog Article

มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ให้เลือกให้เหมาะสมตามความต้องการทั้งในเรื่องความคุ้มครองและค่าเบี้ย เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าแต่ละท่าน

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

ลงทุน ซื้อ-ขาย พันธบัตรรัฐบาลตลาดรอง

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเป็นของบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตและรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น

จ่ายเบี้ยไม่ถึงหมื่น รับความคุ้มครองเป็นล้าน

บ้านมือสองทรัพย์ธนาคาร ประมูลรถยนต์ ไทยพาณิชย์พลัส ขอหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ แจ้งความประสงค์ขอรับโฉนดคืน การให้ความยินยอมดอกเบี้ยเงินกู้ยืม แจ้งความประสงค์ขอใช้บริการ บัตรทั้งหมด ฉันต้องการ

ฝนถล่มสภาฯหมื่นล้าน ต้นไม้ใหญ่หักล้ม เสียหายหนัก

เรดาร์ชนิดใหม่ที่ช่วยตรวจสุขภาพบนรถยนต์แบบเรียลไทม์

รับประกันภัยโดย บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

ประกันภัยสุขภาพที่น่าสนใจ...ที่เราคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดมาให้คุณ

จำนวนเงินเอาประกันภัย ตามแผนที่เลือก

เรื่องแบบสุขภาพเป็นเรื่องที่ไม่สามารถล่วงรู้อนาคตได้ จะดีแค่ไหนหากเรามีประกันสุขภาพ และทำประกันไว้ให้กับคนที่เรารัก ยิ่งไปกว่านั้นในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตกันมาก ประกอบกับสภาพแวดล้อมที่ปรับเปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลา ส่งผลทำให้โอกาสเสี่ยงต่าง ๆ มากมายที่อาจเกิดขึ้นกับตัวเราเอง และด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีการพัฒนาด้านการรักษาอย่างก้าวหน้า ส่งผลทำให้ค่าใช้จ่ายในการรักษาแต่ละครั้งนั้นค่อนข้างมีค่าใช้จ่ายที่สูงพอสมควร ดังนั้นการทำประกันสุขภาพจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านการรักษาเป็นอย่างดี ประโยชน์ของการทำประกันสุขภาพ

คุ้มครองสูง ครอบคลุมทั่วโลก ดูแลทุกระดับการรักษา

กองทุนรวม คือ การรวบรวมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป คนละเล็กคนละน้อย เพื่อรวมเป็นเงินก้อนขนาดใหญ่ แล้วนำเงินที่รวบรวมนั้นไปลงทุนตามที่ได้ตกลงกับนักลงทุน ประกันสุขภาพ กองทุนที่รวบรวมเงินที่ได้นี้จะได้รับการบริหารจัดการจากบริษัทจัดการกองทุนซึ่งมีหน้าที่ลงทุนแทนนักลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และจะมีการจัดตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์เพิ่มขึ้นมาอีกซึ่งกฎหมายจะกำหนดเอาไว้ เพื่อคอยดูแลเงินกองทุนนั้นแทนนักลงทุนที่นำเงินมาลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนล้ม ผู้ดูแลผลประโยชน์ก็จะชดเชยให้กับนักลงทุน หรือบริษัทจัดการกองทุนไม่ได้ทำตามหนังสือชี้ชวนผู้ดูแลผลประโยชน์ก็จะเอาผิดบริษัทจัดการกองทุนแทนผู้ถือหน่วยลงทุนได้เช่นกัน

Report this page